Share our website:
Euroopan Potilasakatemia

Uusi Kliinisen tutkimuksen sanasto Englanti-Suomi on nyt julkaistu!

EUPATI Suomi on julkaissut uuden Kliinisen tutkimuksen sanaston, jossa on koottuna kattavasti kliinisiin tutkimuksiin liittyvää sanastoa englanniksi ja suomeksi. Sanasto pohjautuu EUPATI Glossaryyn

Suurin osa tieteellisestä tiedosta julkaistaan englanniksi, ja erityisesti harvinaisista sairauksista sekä niihin liittyvistä tutkimuksista on vaikea löytää tietoa suomen kielellä. EUPATI Kliinisen tutkimuksen sanasto tukee kansalaisia tieteellisen tiedon omaksumisessa ja vahvistaa osallisuutta kliinisten tutkimusten eri vaiheissa. 

Sanaston toteutusta on tukenut Orion oyj.